XXIII. A hit és a tény ereje életünkben

Akár egy jó nyelvész, ideveszem a magyar wikipediarol a két fogalom meghatározását:hit: A hit egyik, ismeretelméleti értelmében kijelentések, elméletek olyan elfogadását (vagy tagadását) jelenti, melyek közvetlen és azonnali igazolása semmilyen módon – sem érzékileg, ill. tágabb értelemben tapasztalatilag, sem logikailag – nem lehetséges
forrás: wikipedia

tény: Ténynek nevezzük általában azt, ami bizonyíthatóan létezik vagy létezett. Ami létezett, arról egyben mint történetről számolunk be.
forrás: wikipedia

Mindennapi döntéseink, cselekedeteink, sőt, még gondolataink, kimondott mondataink minősége, változata azon áll, hogy milyen hit-rendszert építettünk be életünkbe. Saját hitrendszerünk építése egy életen át tartó, fogantatás előtt kezdődő és a halálig tartó folyamat. Gyakorlatilag a hitrendszerünk foglalja össze azokat a megélt eseményeket és tanult dolgokat, amiket egész életünk során folyamatosan "gyűjtünk be", tehát személyiségünk alapját, szerkezetét is adja.
A hitrendszerünkbe tartoznak:
- ítéleteink
- megélt életeseményeink
- csalódásaink
- szokásaink
- motivációnk mértéke
- megtagadásaink
- világképünk
- énképünk
- istenképünk és még sorolhatnánk...

lackofmotivation.jpg

Érzékelhető az, hogy akit mereven, előítéletektől tarkítva neveltek a szülei, és közben a közvetlen környezete is igazolta ennek a magatartásformának a helyességét, annak a hitrendszerében teljesen elfogadható, sőt követendő az ítélkezés. Az ilyen típusú ember nehezen fogadja el a sorsfordító szituációkat, a hirtelen jött, számára kellemetlen feladatok elvégzésétől irtózik. Társait megválogatja, kevés ember tudhatja magát barátjának. A környezetében aki nem esik bele az Ő elképzeléseibe, hitrendszerébe, azokat módszeres kigúnyolja, eltaszítja magától.
Ez az egyén már TÉNYként tudja kezelni, hogy
- környezetét nem tudja teljesen elfogadni
- aki más, eltér a többiektől, az nem egészséges
- a világot nem tudja szépnek és igazságosnak látni
- láthatóan minden elemmel szemben kritikát gyakorol, nem tud kritika nélkül élni
(itt az egészségtelen, túlzó kritikáról van szó!)

A felsoroltak tehát számára TÉNYek, mert kiskorától kezdve, amióta elkezdték szülei nevelni /és valószínűleg már az anyaméhben is kapta sejtszinten az információt az ítélkezésről/ azt az információt táplálta agyába, hogy a világra kritikus szemmel kell figyelni, mert bármilyen ismeretlen, vagy elfogadhatatlan tényező a kudarcot, a stresszt jelent(het)i. Amíg egy információ nem kap megerősítést, addig csak hit. A hitrendszerben ez a "HIT" megerősödik, ha ezt a hitet a környezete megerősíti, helyesli. Innentől kezdve a hit már tényként épül be az egyén agyába, ami a későbbi személyes megnyilvánulásait alakítani fogja.
trust-440224_640.jpg

Mindennapi életünket ez a működés teljesen áthatja. Azok a hitek, amik megerősödve bennünk tényként rögzültek, általános értelemben megdönthetetlen igazságok. Igazságok, amik egyben igazolják, hogy képesek vagyunk valamire, illetve igazságok, amik igazolják, hogy valamire nem vagyunk és sosem leszünk képesek. A hitrendszerben azok a tények, amik valamilyen megtagadással, fájdalommal, szenvedéssel, nélkülözéssel, rossz énképpel vannak összefüggésben, gátlásokat, blokkokat eredményeznek életünkben. Ezek a blokkok ellehetetlenítenek minket a számunkra új, helyesebb út járásában, hiszen már tudjuk a saját igazságunkat: nem vagyunk rá képesek, nincs választásunk.


Látható tehát, hogy mennyire fontos a minél mélyebb önismeret... A sikeres önismeret célja tehát, hogy ezeket a blokkoló hitrendszerbeli tényeket felismerjük és azokat feloldva átformáljuk egy pozitív, megerősítő és a világhoz alkalmazkodó tényekké.
Amit ez az átformálás eredményez:
- mélyebb , tisztább önismeret
- készségeink, képességeink minősége javul
- jobb tanulunk
- jobban reagálunk hirtelen helyzetekre
- a világunkat, életünket nagyobb mértékben tudjuk elfogadni
- testileg-lelkileg-szellemileg kiegyensúlyozottabbakká válunk általa
faith-441401_640.jpg

A kineziológiának is Ez az egyik kulcsa.... hogy hitrendszerünkbe be tudjuk építeni: "MEG TUDOM CSINÁLNI!

Kovács Márton
2015.04.18.