Sors és választásaink

Mikor az élet egy váratlan pillanatában ballépést követünk el, annak körülményeit rögzíti agyunk. Ha nem is vagyunk tudatosan a jelenben, még is tudattalanunk sejtszinten rögzíti a megélt eseményeket és annak külső-belső körülményeit.
Később, mikor ugyanilyen külső-belső körülmények mellett ismét megéljük a bizonyos balszerencsés eseményt, agyunk felismeri a múltban már rögzített képet. Ilyenkor talán be is látjuk: hibát követtünk el, nem figyeltünk eléggé.
De mi van akkor, ha ugyanezt az eseményt életünk során többször éljük meg? Sorscsapásként definiáljuk létünk azon eseményeit, amelyek látszólag minden külső-belső környezeti elemtől függetlenül ér minket.
Blogom mai témája sorsunkról, a sorsunkat meghatározó és alakító elemeiről, illetve a sorsunk lehetséges "javításairól" fog szólni.

reaching-destiny-joey-santiago.jpg

A korlátolt szabadság

A sors nem emberi szerv, melyet meghallgatni, kikopogtatni és szondázni lehet, vagy átvilágítható, mint egy tüdő, és az élet letelte után felboncolható. Nem is olyan életfolyamat, amely klinikailag diagnosztizálható és orvosilag - gyógyszerrel, vagy sebészeti úton - kezelhető
- Szondi Lipót: Sorsanalízis és önvallomás - 1973

Tudományos igényességgel vizsgálva már több kutatás sors-összefonódásokat figyelt meg az emberek választását tekintve. A legkiemelkedőbb kutatások értelmében sorsunkat sejtszintű biológiai tényezők (választott sors) és mentális-szociális környezeti tényezők, illetve éntényezők ( kényszersors ) határozzák meg.
Ilyen értelemben egy filozófiai zsákutcába kerülünk, ugyanis emberi szabadságunkat, annak módját és választásaink mértékét nagyban befolyásolja genetikai adottságaink, illetve környezetünk beállítottsága. Mindannyian életünket arra áldozzuk, hogy beteljesítsük a teljesértékű emberré válás eszményképét életünkben, azaz, hogy képesek legyünk mind egyéni és mind társadalmi szinten megélni a harmóniát, szolgálva ezzel saját és környezetünk fejlődését.
Szabadok vagyunk, hiszen, mint homo humanosok, függetlenek vagyunk a kulcsösztönöktől, a természet viszontagságaitól, szabadságunkat az ember által létrehozott kultúrkörnyezetben élhetjük ki. Szabadságunk erejével képessé váltunk arra, hogy mi magunk formáljuk a természetet, környezetünket, illetve van lehetőségünk egy érzékeny társadalmi háló kiépítésére, abban való elhelyezkedésre. Ebben a szociokultúrális miliőben fogalmazódnak meg vágyaink, céljaink, itt találunk barátokat és szerelmet, ebben a környezetben válhatunk teljes értékű emberré... de be kell lássuk: szabadságunk korlátolt. Ezt a korlátoltságot az életünkben hozott döntéseink, választásaink is igazolják.

Boncasztalon: a sors

 A sors a létezés két különböző szegmenséből tevődik össze : az ősök, családunk öröklött kényszeréből és az egyén személyes szabadságából. Sorsunk azonban szerencsére nem kényszerjellegű, ugyanis kiegészül a választás lehetőségével. Az emberi sors tehát irányítható, módosítható annak ellenére, hogy sorsunk természete már születésünkkor meghatározott. Az alábbiakban vizsgáljuk meg, hogy sorsunk szerkezetét milyen tényezők alkotják:

1. Genetikus örökség:
Családi tudattalanban rejtve hordozott genetikai örökségek. Örökségünk nem csak a származási családból, de a származási család mögött álló generációk sorából származik. Ez a családi-genetikai örökség fogja meghatározni betegség hajlamainkat, illetve megalapozzák idegrendszeri alapon motivációinkat, hajlamainkat.
Ezek a családi-öröklött elemek kiváltképp az indulati életben ragadható meg. A genetikus örökségünk alapvetően meghatározzák az alábbi faktorokat: adás-kapás szükséglete, odaadás, düh- és indulatkezelés, erőszak, düh, bosszú, öröm és annak forrása.
Ezek a faktorok tehát már sejtszinten kódolva vannak génállományunkban, és már alapjaiban meghatározzák személyiségünket. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy sorsunk nem fatális, azaz alakítható, formálható. Az öröklött faktorok csupán mint szükségletek fognak megjelenni életünkben. Az, hogy melyik öröklött szükségletet hogyan elégítünk ki, már egyéni választásunktól függ.

 

decision-making-process.jpg2. Szociális sors:
Sorsunk kényszerjellegét a szociális környezetünk is meghatározza, kiváltképp az alábbi körülmények útján: milyen társadalmi rétegbe, rendszerbe születünk ; milyen emberek vesznek minket körül; milyen lehetőségeink vannak a szociális hálóban.
A felsoroltak addig hatnak ránk, amíg el nem éri mentális és személyiségi fejlettségünk azt a szintet, hogy képessé váljunk életünket felmérni, azt tisztán átlátni. Ugyanis amíg nem érjük el a fejlettséget, kényszerhelyzetben vagyunk, és feltétlen alkalmazkodásunk nem ad lehetőséget a változtatásra. Gondoljunk csak bele, hogy amíg negatív kisugárzású, mogorva emberekkel vesszük körbe magunkat, mi magunk sem tudunk ebből a környezetből kiszakadni és legalább olyan morcosak leszünk, mint a többiek. Amint átlátunk már a szitán, és érzékeljük, hogy környezetünk nem hat életünkre támogatólag, érzékelni fogjuk a választás lehetőségét: kiszakadunk és új barátokat szerzünk, vagy elkényelmesedve folytatjuk a hozzájuk való alkalmazkodást.

3. Állásfoglaló én:
Sorunk azon szerkezeti szintje, amely leginkább alkalmas egyéni sorsunk megváltoztatására. Ide tartozik világnézetünk, gondolkodásmódunk, érzelmi intelligenciánk, elhatározottságunk, önbizalmunk, egyéni készségeink és képességeink.
Az állásfoglaló én tehát saját döntéseinkért felelős. Dönt a tudatosult szükségletek, ösztönszükségletek (pl.: ha a családban már szinte kódoltan jelenik meg a dohányzás, mint szokás, az már tekinthető öröklött ösztönszükségletnek) elutasításáról, vagy elfogadásáról.
Megállapíthatjuk tehát, hogy az Én a választás megvalósítója, erejével képes felülírni sorunk kényszerét, azt szabadsággá, egyéni választássá alakítva.

A fentiek alapján kikristályosodott bennünk az elhatározás: ha sorsunkat alakítani, formálni, jobbá tenni szeretnénk, rá kell bíznunk magunkat az állásfoglaló én döntéseire, azaz egyéni döntéseinkre. Sorsunk eleve elrendeltetett, de alakításáért csakis mi magunk vagyunk felelősek. Egy kérdés azonban még tisztázatlan:

Honnan erednek választásaink?

Ha elszántan elhatározzuk, hogy életünket, ön-képünket, viselkedésünket, cselekvésünket, megváltoztatjuk, ugyanígy stressz fog érni bennünket, hiszen a Tudatos Asszociatív Terület szembekerül a Közös Integratív Területtel az agyban. Ez a szembekerülés a fájdalom, félelem, és a félelem a fájdalomtól érzésben fog megnyilvánulni.
Tudatos Asszociatív Terület:

  • új ötletek, lehetőségek, alternatívák kidolgozása
  • a jelen pillanatra dolgoz ki reakciómintákat, amiket a későbbiekre való tekintettel "elment" a Közös Integratív Terület
  • képes a felismerésre

Közös Integratív Terület:

  • régi viselkedésminták, reakciótípusok, cselekvési módozatok tárolása, hogy a jelenben tudjuk azokat alkalmazni
  • negatív és pozitív emlékek, illetve azokhoz tartozó érzelmek
  • jelen helyzetekhez meglévő érzéseket társít

Ha egy már jól ismert sorsszerű eseménnyel szembesülünk, az stresszt fog jelenteni számunkra. Ilyenkor a Közös Integratív Terület veszi át az irányítást az agyban, hiszen Ő az, aki már rendelkezik azokkal az információkkal, ami a múltban a túlélést biztosította, illetve a leggyorsabb helyzetmegoldást nyújtotta.
Abban az esetben tehát, ha a válaszadás lehetőségét a Közös Integratív Terület meglátásaira bízzuk, engedünk a belső biológiai és személyiségbeli, valamint a külső környezeti sorstényezők nyomásának....hiszen régebben is így éltük túl a már ismert szituációt.
A kérdést feltehetjük: Milyen mód van arra, hogy a jelenben a jelenre válaszoljunk, és ne valami múltbeli emlékképet elevenítsünk fel? Itt az idő, hogy legyen VÁLASZTÁSUNK!

1624521_the_hard_decision.jpg

Sorsformálás lehetőségei

Az elülső és a hátulsó féltekék összehangolásának folyamatában az a fő pont, hogy a kiegyensúlyozással javul a teljes agy kommunikációja, ami lehetővé fogja tenni számunkra, hogy merjünk új dolgokat megismerni, tapasztalni, érezni, merjünk új VÁLASZTÁSAINKKAL ÉLNI.
Hiszen mindig megvan a változás meglépéshez szükséges erőnk, csak mernünk kell mást választani, mint amit eddig választottunk. Fontos, hogy ezt a gondolkodási módot megismerjük és elsajátítsuk, hiszen segítségével a minket övező nehézségeket sokkal könnyebben, közvetlenebben fogunk tudni kezelni. Ezek mellett emberi kapcsolataidat is jobban fogod tudni ápolni, mivel összehasonlíthatatlanul őszintébb, kedvesebb, megértőbb és empatikusabb leszel. 
A kineziológia egy olyan eszközt ad kezünkbe, ami segít abban, hogy a jelenben egy más, még nem ismert utat válasszunk. Mindezt úgy teszi lehetővé, hogy kijavítja az agy kommunikáció rendszerét azzal a céllal, hogy az egyén képes legyen a JELENben a legjobb döntést meghozni....ami a JÖVŐt alapozza meg.

Légzőgyakorlat:
- Jobb kezed hüvelykujjával takard le jobb orrlukadat, majd vegyél egy mély levegőt a bal orrlukadon.
- Lélegezz ki úgy, bal orrlukadat takarod le bal kezed hüvelykujjával. Ezt ismételd meg háromszor!
- Bal kezed hüvelykujjával takard le bal orrlukadat, majd vegyél egy mély levegőt a jobb orrlukadon.
- Lélegezz ki úgy, jobb orrlukadat takarod le jobb kezed hüvelykujjával. Ezt ismételd meg háromszor!

Érzem magam - vagyok korrekció:
- Tedd homlokodra egyik, míg tarkódra másik kezedet!
- Gondolj arra az érzésre, ami a problémás szituációban előtör benned! Ha megvan az érzés, mondd ki az érzést hangosan: " .............-nak/nek érzem magam."
(pl.: Ha nem mersz egy kecsegtető állásajánlatra jelentkezni a sikertelenségtől való félelem miatt, akkor mondd: "Félelemmel telinek érzem magam".)
-
Miközben ezt ismételgeted, gondold végig a helyzetet, annak minden részletével.
- Többszöri ismétlést követően hangosan mondd ki, hogy mi a negatív, akadályozó érzés ellentéte, ami támogató lenne az adott szituációban: "........... vagyok."
(pl.: "Önbizalommal teli vagyok.")
-
A pozitív érzés ismételgetése után végy egy mély lélegzetet, és gondold végig részletesen azt, hogy mit tudsz tenni annak érdekében, hogy a pozitív utat válaszd!

Segítség a döntéshozatalban:
Ha már van ötleted, de bizonytalan vagy, töltsd ki ezt a 30 perces döntés-előkészítési tesztet: http://indabox.hu/5A0V2q

Fektetett nyolcas:
- Álló helyzetben nyújtsd előre a bal karod, a hüvelykujjadat tartsd fel, és lassan egy fekvő nyolcast rajzolj a levegőben!
Középről indulj, majd rajzold meg a nyolcas jobb hurkát, felfelé kezdve! 
Középen keresztezd és rajzold meg a nyolcas bal hurkát! Közben a fejedet egyenesen tartsd, a szemeddel kövesd a hüvelykujjad! 

liegende-acht-1.jpg- Négy-öt nyolcas után ugyanezt csináld meg az ellentétes oldali karoddal is!
- Végül a két kezedet összekulcsolva és a két karodat használva rajzold meg a nyolcast! Először rajzolj (és közben kövesd) kicsi, majd nagy nyolcast!
+ : Természetesen a fekvő nyolcast papírra is le lehet rajzolni. A gyakorlat során ismét középről kiindulva, jobbra felfelé lassan rajzold meg a nyolcas jobb, majd bal hurkát. Ezalatt a fejedet úgy tartsd, hogy a tekinteted azon a ponton legyen, ahol a nyolcas kereszteződik. Rajzolás közben kövesd a szemeddel a ceruzát, mélyen, ellazultan lélegezz be és ki! Ezt végezd el legalább tízszer!

maker_of_my_destiny_decisions_by_atomic_blondie.jpg

Érzelmi stresszoldás (ami segít az akadályozótényezők felismerésében, és oldásában) :
- Takarjuk le egyik kezünkkel tarkónkat, másikkal homlokunkat. Tartsuk kezünket ebben a pozícióban.
- Csukjuk be mindkét szemünket.
- Lazuljunk el, várjuk meg, míg agyunk csapongása lenyugszik.
- Képzeljük el, hogy az előttünk álló feladatot sikeresen, könnyedén el tudjuk végezni.
Képzeljük el, hogy mit érzünk. Mit látunk. Mit hallunk. Milyen ruhában vagyunk. Hogyan érezzük magunkat a szituációban. Hogyan viszonyulnak hozzánk az emberek a szituációban. Milyen melegek kezeink. Hogyan simul lábunk a talajhoz.... stb. Minél részletesebb, pontosabb, és pozitívabb a kép, annál jobb lesz a végkimenetel.

 

Felhasznált irodalom:

  • Daniel Whiteside, Gordon Stokes: Haladó One Brain, PÉM 100 Bt., 2011.
  • Hargitai Rita: Sors és Történet, ÚMK, Budapest, 2008.
  • Szondi Lipót: Szabadság és kényszer az egyén sorsában, ÚMK, Budapest, 1999.

 

Kovács Márton
2016.04.17.