Szabadságunk korlátai

Az akarat szabadsága olyasvalami, ami megszülethet, de el is múlhat. Érthető, de el is veszíthető megint. Hogy is lehetne ez másként, amikor hisz kívánságaink is folyamatosan változnak, ahogy változik az is, amit felőlük gondolunk, mert minden pillanatban egy örökösen változó világgal kell szembenéznünk?
/Peter Bieri: A szabadság keze munkája/

matrix-valasztas.jpg

Megértés és megismerés

 

Elsőként tegyük fel magunknak a kérdést a címre koncentrálva: mi / ki korlátozza szabadságunkat?
Ezt a kérdéskört saját  értelmezésemmel közelítem meg. Ahhoz, hogy az előző kérdést pontosan meg tudjuk válaszolni, szükséges meghatározni a szabadság fogalmát ("kineziológus-szemszögből")

A felismeréshez, világunk megismeréséhez végtelen sok út áll rendelkezésünkre, de mindegyiknek egyetlen végcélja: a megértés. Az életünkben megtapasztalt személyek, érzések, tárgyak, tudatos megismerésének feltétele, hogy megértjük azokat. Hiszen ha ez a folyamat, a megértés folyamat kimaradna, nem tudnánk sem az élményeinket, sem saját magunknak elhelyezni a világban... már ha felfogjuk, hogy mi az a világ. A megértés tehát nem pusztán tudatosulás, hanem:

 • összefüggések felismerése, további összefüggések keresése
 • viszonyulások felfedezése
 • folyamat, melynek eredményeként tudunk tájékozódni térben, időben
 • folyamat, melynek eredménye a motiváltság, tudatosság és akarat
 • erkölcsök, normák, kultúrák megismerése

Összegzésként: ahhoz, hogy megértsünk valamit, először fel kell fedezni azokat a feltételeket, amiktől függ a teljes megértés, így a teljes megismerés is egyaránt.
Vegyünk ehhez egy példát! Tegyük fel, hogy sikeres vizsgát akarunk letenni. Ehhez elsősorban fel kell ismernünk azokat a tényezőket, amiknek fel kell lépniük a jeles vizsgajegy megkapása érdekében. Ha kevésbé vannak jelen a szükséges tényezők, abból már túl jó jegy nem sülhet ki. Ennél fogva, ha nem tudunk teret biztosítani a tényezőknek, elbukunk a vizsgán.

És azzal, hogy megértjük világunkat, illetve a kialakult képet alkotó tényezőket felismerjük, képessé válunk:

 • alkalmazkodni akár váratlan helyzethez is, a legkevesebb energia felhasználásával
 • tervezni úgy a jelenben, hogy a jövőnk alapjait már az itt, és mostban lefektetjük
 • valós célokat megfogalmazni, amelyek megvalósítható talajból gyökereznek
 • teljessé emberré válunk (aki tudatában van saját magának, kompetenciáinak, környezetének, és el tudja helyezni magát a világban)

Akartunk szabadsága

imagessss.jpg 

Az szabad, aki azt csinálhatja, amit akar. De ki, és mi határozza meg pillanatnyi akaratunkat?
Akaratunk szabadsága rengeteg tényező függvénye. Természetesen legtöbbünk úgy érzi, szabad akarattal rendelkezik....az élet bizonyos területein. Merthogy ráébredünk elmélkedésünk közepén, hogy életünkben vannak olyan motívumok, amelyekről azt feltételezzük, hogy korlátozzák szabadságunkat. Ilyen egy stresszes munka, gyermekek számára az iskola, rossz szeretők számára egy házasság, és még sorolhatnánk....

Akartunk szabadságának mértéke (ami csak tudatosított szabadság, nem a tényleges szabadsággal egyenlő) az alábbiak függvénye:

 • kompetenciák, szerzett ismeretek
 • képzelőerő
 • akaraterő
 • kapcsolatunk minősége önmagunkkal, környezetünkkel és a tárgyi világgal
 • felelősségvállalás
 • elhatározás

A felsorolt egységekből gyúrjuk össze a "tapasztalatot", ami a múltunkból táplálkozva határozza meg a jelenben szabad akaratunk minőségét és mértékét egyaránt. De álljunk meg itt egy pillanatra! Ez nem a valós szabad akarat, hanem egy objektív mértéke annak, amit mi a jelenben felfogunk "szabadságként."
Ne feledjük, hogy lehetőségeink száma sokkal nagyobb, mint azt a mostban gondolnánk. Talán több mindent tehetünk, mint gondolnánk, mert számosabb az alkalom és a járható út, mint feltételezzük. Az akaratunk végtelen szabadságát a mozgásterek, járható utak léte teszi lehetővé, és nem az, hogy milyen utakat veszünk tudomásul. Kijelenthetjük tehát, hogy nagyobb mértékben vagyunk szabadok, mint amilyen mértékben annak véljük magunkat.

free-will-marendo-muller.jpg

Múltunk akaratai jelenünk korlátozása

 

A hangzatos alcím négy szóban foglalja össze azt az egyik fő okot, ami által azt érezzük, hogy korlátolt lehetőségeink vannak a világban.
Agyunk bal féltekéjének hátsó lebenyén található az úgynevezett Közös Integratív Terület, ami tárolja régi tapasztalatainkat (felhasznált eszközök, kompetenciák, kapcsolataink). Ez a terület tehát múltunk tudatos és tudattalan információt tárolja. Szemben agyunk nem-domináns féltekéjének elülső homloklebenyénél található Tudatos Asszociatív Területével, amely a jelenben méri fel a lehetőségeket. Normális, kiegyensúlyozott állapotban agyunk a múltunk tapasztalatait felhasználva dönt a jelen lehetőségeit felmérve.

Célunk az, hogy ez a kommunikáció harmóniában működjön. Az elülső és a hátulsó féltekék összehangolásának folyamatában az a fő pont, hogy a kiegyensúlyozással javul a teljes agy kommunikációja, ami lehetővé fogja tenni számunkra, hogy merjünk új dolgokat megismerni, tapasztalni, érezni, merjünk új VÁLASZTÁSAINKKAL ÉLNI.
Hiszen mindig megvan a változás meglépéshez szükséges erőnk, csak mernünk kell mást választani, mint amit eddig választottunk. Fontos, hogy ezt a gondolkodási módot megismerjük és elsajátítsuk, hiszen segítségével a minket övező nehézségeket sokkal könnyebben, közvetlenebben fogunk tudni kezelni. Ezek mellett emberi kapcsolataidat is jobban fogod tudni ápolni, mivel összehasonlíthatatlanul őszintébb, kedvesebb, megértőbb és empatikusabb leszel. 
A kineziológia egy olyan eszközt ad kezünkbe, ami segít abban, hogy a jelenben egy más, még nem ismert utat válasszunk. Mindezt úgy teszi lehetővé, hogy kijavítja az agy kommunikáció rendszerét azzal a céllal, hogy az egyén képes legyen a JELENben a legjobb döntést meghozni....ami a JÖVŐt alapozza meg.

Harmóniában

three-ways-wallpaper-448x280_0.jpg

A kiegyensúlyozott információ áramlásban életünk megélőjévé, szereplőjévé válunk, nem egy tehetetlen, korlátolt lénnyé. Ahhoz, hogy a szabad információ áramlásban felismerjük szabad akartunkat, az alábbiak elsajátítására lesz szükség:

 • ismerd fel érzelmeidet, éld meg azokat!
 • vállalj felelősséget tetteidért, cselekedeteidért, és gondolataidért egyaránt!
 • figyelem!
 • légy tudatában kompetenciáidnak, lehetőségeidnek!

... ha mégis úgy érzed, hogy szabadságot korlátolt, ne feledd, Te ezt választottad, hiszen birtokában voltál választásaid döntésének!

Ti miben érzitek azt, hogy szabadságotok korlátolt? Elmélkedjetek el ezen a fentiek tükrében :)

Kovács Márton
2016.05.13.